欢迎来到二一组卷-中小学题库 21世纪教育排课软件阅卷系统
中小学题库
2013年初中毕业升学考试(沈阳卷)语文(带解析)

更新日期:2021-06-23 | 适用年级:九年级 | 在线组卷:【进入】 | 省份:辽宁 | 试卷类型:中考真卷

选择题

下列词语中加点字的字音、字形完全正确的一项是( )(2分)

A.阻碍(zǔ) 勉强(qiáng) 肆虐(sì) 花团紧簇(jǐn)
B.栖息(qī)阔绰(chuò)简陋(lòu)风尘仆仆(pú)
C.寻觅(mì)凝固(níng)热衷(zōng)如视重负(shì)
D.狼藉(jí)热忱(chén)花瓣(bàn)棱角分明(líng)
中小学在线题库 https://tiku.21cnjy.com/   

答案与解析

对王安石《登飞来峰》的赏析有误的一项是( )(3分)
飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。
不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

A.诗人借写登塔远望,抒发了自己踌躇满志、不畏困难的情怀。
B.塔建在山上更显其高,故云“千寻”,这里极写诗人登临之高。
C.在本诗中,“浮云”这一意象用来比喻具有积极意义的事物。
D.这首诗将写景和抒怀紧密结合起来,有力地突出了诗的主题。

答案与解析

下列各项中表述有误的一项是( )(2分)

A.初中阶段,我们学习过《风筝》《孔乙己》《故乡》等鲁迅的作品。
B.《论语》《孟子》是儒家经典,《庄子》则蕴含了深刻的道家思想。
C.《犟龟》《白鹅》《骆驼寻宝记》都是具有教育意义的优秀童话作品。
D.《茶馆(第一幕)》反映了清朝末年黑暗腐朽、民不聊生的社会现实。

答案与解析

依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )(2分)
我爱这迟来的春天。因为这样的春天不是依照节气而来的,      ,直到把冰与雪安葬到泥土深处,然后让它们又化作自己根芽萌发的雨露。
①也就是说,北国的春天,是一点一点化开的
②而是靠着自身顽强的拼争,逐渐摆脱冰雪的桎梏
③它从三月化到四月甚至五月,沉着果敢,心无旁鹜
④曲曲折折地接近温暖,苦熬出来的

A.②④①③B.①③②④C.②④③①D.①②④③

答案与解析

依次填入下面横线处的词语最恰当的一项是( )(2分)
不要  ,也不要说自己没有才能,是你自己荒废了你的天赋。正确地  自己,选择一条适合自己的路,坚持不懈地往下走,它  会有荆棘,  同样会开出鲜花。

A.怨声载道 审视 必须 而
B.怨天尤人 审查 必须 但
C.怨声载道 审查 必然 而
D.怨天尤人 审视 必然 但

答案与解析

现代文阅读

阅读选文,完成小题。(23分)
门 铃
⑴帕皮是个样子讨人喜欢的老头。一双蓝色的眼睛,虽然因年老而显得暗淡,却从中透出一股温暖之情。他经常喜欢吹着口哨清理打扫店铺。不过,他私下里有时也悲伤。
⑵有一天,他一边干活,一边吹起了优美的旋律。外面,阳光温暖而明亮,天空也变得越发清澈。一阵微风吹来,店门上的铃铛叮铃铃地响了起来。这只铃铛能产生独一无二的、有魅力的回响,在这个家里已上百处了。老人非常珍惜这只铃铛,每天都要擦拭它。
⑶听到铃声,帕皮起身招呼客人。“你需要点什么,小姑娘?”帕皮的声音天性快活。“您好,先生。”小女孩说话几乎是低声耳语了。女孩样子天真可爱,说话羞羞答答。她用棕色的双眼看着帕皮,然后慢慢地扫了一眼整个房间,似乎在寻找某种特殊的东西。
⑷女孩腼腆地告诉老人:“我想买一件礼物,先生。”“好吗,咱们看看,”帕皮说,“想给谁买呀?”“是给我外公买,但是不知道买什么。”
⑸帕皮开始提一些建议。“袖珍手表怎么样?这表完好无损,是我自己修理的。”他自豪地说。
⑹小女孩没有回答,然后走到门口,把门轻轻扭开,按了按门铃。看到女孩兴奋的微笑,帕皮似乎也容光焕发。“就是这个。”小女孩发出咯咯的笑声,“妈妈说外公喜欢听音乐。”
⑺就在这时,帕皮的表情变了。但害怕伤了女孩的心,老人告诉女孩说:“对不起,小姑娘,那东西不卖。也许你外公会喜欢这个小收音的。”为了让女孩能理解,帕皮告诉小女孩这个门铃如何在自己家里这些年以及不想卖的原因。小女孩抬头看了看老人,眼里含着一大滴泪珠,甜甜地说:“我想我懂了,谢谢您。”
⑻突然,帕皮想到自己除了未住在一起的女儿,其余的家人都没了,即使女儿也有十年未见面了。他想,为什么不把门铃传给一个能和亲人分享的人呢?
⑼“等等,小姑娘。”就在女孩向门外走的时候,也就是正当老人将要最后一次听到铃响的时候,老人喊住了她,“我决定卖铃铛了。给你手绢,擤擤鼻涕。”
⑽小女孩拍起手来:“哦,谢谢您,先生,外公会非常高兴的。”“好啦,小姑娘,好啦。”帕皮帮了这个孩子,感觉很不错,然而,他知道自己会想那个门铃的。“你一定要替你外公保管好那个铃铛,也也替我保管好那个铃铛,好吗?”老人一丝不苟地又一次擦拭了铃铛,然后把它放进一个牛皮纸袋里。
⑾“哦,我保证。”小女孩说。她抬起头看了看帕皮,再一次小声问:“多少钱啊?”“哦,我看一下,你想花多少钱?”帕皮笑着问道。
⑿女孩从口袋里拿出一个小零钱袋,然后举起来2元47分硬币,放在柜台上。对自己的大脑是否健全稍稍质疑后,帕皮说:“小姑娘,今天是你的幸运日,那个铃铛正好2元47分。”
⒀那天傍晚,帕皮准备关门的时候,发现自己在想那个门铃。他想到那个孩子,不知道她的外公是否喜欢她的礼物。当然,这样可爱的孩子买的任何东西他都会珍惜的。
⒁就在这时,帕皮觉得自己听到了铃声。他又一次质疑自己的大脑是否正常,然后朝门口走去。小女孩就站在门口,正在一边按门铃,一边甜甜地笑。
⒂帕皮慢步走向孩子时,有些困惑不解:“这是什么,小姑娘?你改变主意了吗?”“没有。”女孩咧嘴笑了,“妈妈说这是给您的。”
⒃帕皮还没来得及再说一句,孩子的母亲走了进来,忍住眼泪小声说:“你好,爸爸。”
⒄这一声“爸爸”让帕皮的眼中顿时噙满泪水。小女孩在一旁轻轻地说:“给你,外公。给你手绢,擤擤鼻涕。”
(张希永翻译,有删改)
【小题1】请用简洁的语言概括选文的主要内容。(3分)
【小题2】选文第⑵段中画线句子有什么作用?(3分)
【小题3】下面句子中加点词语富有表现力,请加以品析。(3分)
老人一丝不苟地又一次擦拭了铃铛,然后把它放进一个牛皮纸袋里。
【小题4】分析⑿和⒁段中帕皮两次“质疑”的具体原因。(4分)
【小题5】选文第⒄段中画线句子运用了什么人物描写方法?有什么作用?(4分)
【小题6】“门铃”在选文中多次出现,有什么作用?(2分)
【小题7】帕皮身上有许多闪光点,请找出其中两点并加以分析。(4分)

答案与解析

阅读选文,完成小题。(20分)
让人,乃众妙之门
①沈从文先生的墓碑后面有这样的碑文:“不折不从,星斗其文,亦慈亦让,赤子其人。”每句最后一字巧妙地组成了“从文让人”。让人,可以说是沈从文性格的一个重要方面。让人,让他得享八十有六的高寿,让他由作家转为学者,成就大事业,享誉中外。可见,让人,是人生得以发展的重要途径。
②让人,并不是懦弱,而是一种涵养,一种胆识。“让人非我弱,弱者不让人。”历史上成就大事业的人,哪个不具备这样的品格?“将相和”的故事流传甚广。蔺相如不想和廉颇争地位,路上遇到廉老将军就一而再、再而三地避让。这种豁达大度,不正体现了蔺相如以国家利益为重的崇高品德吗?因他的这种美德,才有后来廉颇老将军的“负荆请罪”,从而留下了一段千古佳话。
③让人,可以使人与人之间的关系更加和谐。海纳百川,有容乃大。有容人之量,有让人之心,才有和睦,才有和谐。当今著名词作家乔羽,偕夫人佟琦做客央视《夫妻剧场》,主持人问:“二老相濡以沫,白头偕老,有什么秘诀吗?”乔老答:“一个字,忍。”夫人佟琦抢答:“我是四个字,一忍再忍。”诙谐中尽显相处之道。
④让人,对事业的发展也有极大的帮助。人在事业上很难一帆风顺,有时甚至会陷入绝境。如果宁折不弯,不退不让。事业很可能会就此终结。而让人,则会让你的人生之树在即将枯萎的时候焕发新的生机。沈从文先生由于众所周知的原因,不能再继续写他钟爱的小说散文,几被世人遗忘。但他以大度的襟怀,超人的毅力,忍了,让了,既不悲观,也未消沉,而是将自己的智慧和才华,用到了中国古代服饰研究上。不哀不伤,潜心学术,写出皇皇巨著《中国服饰史》,叉一次为世人刮目相看。
⑤可是真正做到让人并不容易。首先,你要摆正自己的位置。上至王侯将相,下至贩夫走卒,都要认识到自己是芸芸众生中的一员。否则,总把自己当成世界的中心,遇到别人冒犯,当然不容易大度起来。此外,想要做到让人,最好还要有点幽默细胞。生活中遇到不顺,谁心里都不会舒服。这时候不妨自我解嘲一下,心情有时就好多了。
⑥让人,乃众妙之门。生活中多一些让人,我们的心灵会多一些阳光,事业也会多几分顺利。不信,你试试!
(选自《思维与智慧》,有删改)
【小题1】下列对本文中心论点的表述正确的一项是(   )(3分)

A.让人,乃众妙之门。
B.让人,让沈从文成就大事业,享誉中外。
C.让人,是人生得以发展的重要途径。
D.让人,并不是懦弱。
【小题2】选文第②段中加点的“这种美德”具体指什么?(13分)
【小题3】选文第④段画线句子运用了什么论证方法?有什么作用?(4分)
【小题4】选文第④⑤段的顺序能否调换?为什么?(4分)
【小题5】选文最后一段有什么作用?(3分)
【小题6】下面给出的三个论据,有一个不能证明第②段的观点,请指出并说明理由。(3分)
(1)是可忍,孰不可忍?
(2)君子忍人所不能忍,容人所不能容。
(3)韩信曾甘受市井屠夫的胯下之辱,后来成为一代名将。

答案与解析

文言文阅读

阅读选文,完成小题。(17分)
【甲】
记承天寺夜游
苏轼
元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。
庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。
何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。
【乙】
方山子传(节选)
苏轼
方山子,光、黄间隐人也。少时慕朱家、郭解为人,闾里之侠皆宗之。稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。晚乃遁于光、黄间,曰岐亭。
余谪居于黄,过岐亭,适见焉。曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然,问余所以至此者。余告之故。俯而不答仰而笑呼余宿其家。环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。
【注释】①方山子:苏轼的老朋友,姓陈名慥(zào),字季常。②光、黄:光州(今河南潢川)、黄州(今湖北黄冈)。③朱家、郭解:都是西汉时的游侠。④宗:尊崇,敬仰。⑤折节:强自克制,改变初衷。⑥矍(jué)然:惊奇注视的样子。
【小题1】请解释下面句子中加点的词语。(3分)
(1)遂至承天寺
(2)相与步于中庭
(3)余告之故
【小题2】下面句子中加点词意思相同的一组是(   )(3分)

A.过岐亭能面刺寡人之过者(《邹忌讽齐王纳谏》)
B.适见焉见渔人,乃大惊(《桃花源记》)
C.妻子奴婢皆有自得之意 醉翁之意不在酒(《醉翁亭记》)
D.问余所以至此者所以动心忍性(《生于忧患,死于安乐》)
【小题3】把文中画线句子翻译成现代汉语。(5分)
(1)解衣欲睡,月色入户,欣然起行。
(2)此吾故人陈慥季常也,何为而在此?
【小题4】请用“/”给下面句子断句。(断两处)(2分)
俯 而 不 答 仰 而 笑 呼 余 宿 其 家
【小题5】比较阅读【甲】【乙】两文,苏轼和方山子的人生际遇有何不同?他们自我排遣的方式分别是什么?(4分)

答案与解析

语言表达

阅读下面三则材料,按要求回答问题。(4分)
【材料一】
成语是浓缩的文化。它言简意赅,深刻隽永,滴水藏海,折射历史的千姿百态。它以语言为承载,方寸之间传达着丰富的含义,是汉语词汇中的璀璨明珠。它深具历史性、知识性和艺术性。
【材料二】
许多成语出自浩如烟海的历史文化典籍。“一鼓作气”语自经典文献《左传》“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭”。“曲径通幽”语自唐代诗人常建的《题破山寺后禅院》“曲径通幽处,禅房花木深”。
【材料三】
从“丝丝入扣”与古代纺织方法,到“登堂入室”与古代建筑格局;从“土崩瓦解”与古代制瓦技术,到“如法炮制”与古代中药制法;从“见风使舵”与古代航海技术,到“以管窥天”与古代天文观测技术:一些成语的出现是古代科学技术发展的产物,我们从中可以体味中华文化的博大精深。
【小题1】综合以上三则材料,写出你的探究结果。(2分)
【小题2】成语发展到今天,依然有着强大的生命力,给予我们深刻的启迪。请从备选成语中任选一个,依照所给句子的形式,仿写一句话。(2分)
【备选成语】锲而不舍 雪中送炭 不耻下问 众志成城
精益求精体现了一种追求卓越的精神,这种精神是我们成长道路上的推进器。
   体现了一种   的精神,这种精神是   

答案与解析

名著导读

走近名著。(3分)
【小题1】根据下面提供的信息,写出对应的作品。(1分)
①雅乎夫舅舅的萨沙
②慈善的工匠格里戈里
③主人公私自染了桌布,遭到暴打
④母亲去世后,主人公不得不出外谋生
作品:《   
【小题2】下面关于名著内容的表述有误的一项是( )(2分)

A.《骆驼祥子》真实地描绘了北平城里一个人力车夫的悲惨命运。
B.《水浒传》中宋江因长得黑,有孝名,被人称为“孝义黑三郎“。
C.《名人传》包括《贝多芬传》《米开朗琪罗传》《托尔斯泰传》。
D.《钢铁是怎样炼成的》这部著作的主人公是奥斯特洛夫斯基。

答案与解析

默写

诗文填空。(请规范书写)(12分)
【小题1】我寄愁心与明月,     。 
【小题2】      ,江春入旧年。
【小题3】士不可以不弘毅,     
【小题4】关关雎鸠,     
【小题5】     ,蜡炬成灰泪始干。
【小题6】夕阳西下,    
【小题7】浮光跃金,    
【小题8】落红不是无情物,     
【小题9】     ,病树前头万木春。
【小题10】江山如此多娇,     
【小题11】晏殊《浣溪沙》中表达惋惜和欣慰交织的情感并深蕴着生活哲理的名句是:“          。”

答案与解析

作文

写作(60分)
请从下面两题中任选一题作文。
(1)树要成材,需要园丁的修剪;玉要成器,需要工匠的打磨;青春,同样需要雕琢,才会绽放绚丽的光彩。
请以“青春需要雕琢”为题目,写一篇文章。
要求:
①除诗歌外,文体不限,可以记叙经历、抒发感情、发表见解等;
②字迹工整,书写规范,字数600~800字:
③文中请不要出现真实的姓名、校名;
④文中不得引用、抄袭本试题卷阅读理解部分的材料。
(2)请阅读下面材料,按要求作文。
商人请人们帮忙把陷在泥泞中的货车拖出来,并约定按每人出力的大小支付酬劳。两个滑头混在人群中,喊着响亮的号子,做出夸张的表情,但并不真正用力。事后,两个滑头只分到很少一点钱。他们去质问商人,商人说:“我没有注意你们的号子、表情,我只注意你们留下的脚印。”众人朝商人手指的方向望去,两个滑头的脚印都非常浅,而那些真正卖力气的人,脚印都深深地印在土地上。
要求:
①根据材料,自选角度,自拟题目,写一篇文章。
②除诗歌外,文体不限,可以记叙经历、抒发感情、发表见解等;
③字迹工整,书写规范,字数600~800字;
④文中请不要出现真实的姓名、校名;
⑤文中不得引用、抄袭本试题卷阅读理解部分的材料。

答案与解析